Sledujte nás:

Najvýznamnejšie aktuálne riešené projekty

mentra

MENTRA – Mentor Training

earsmus

Mental HEALTH 4 ALL

Intervention in the development of FL reading comprehension skill

Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+

Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning

Výskumné projekty

Rámcový program (MVP – medzinárodný)
101038491: Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe/MHEALTH4ALL
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Matej Martinkovič, PhD. — prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — Mgr. Jana Ukušová, PhD.
Doba riešenia: 1/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 40 740 €

ERASMUS+ (výskumný) (MVP – medzinárodný)
ZML-2020/1-669:191006: Mentor Training
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Katarína Chválová, PhD. — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. — prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Doba riešenia: 9/2020 – 8/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 91 485 €

ERASMUS+ (výskumný) (MVP – medzinárodný)
2021-1-CZ01-KA220-HED-EB5BFEF6: Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Katedra: FF – Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. — prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Doba riešenia: 1/2022 – 10/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 20 752 €

Hungarian National Research Development and Innovation Office (MVP – medzinárodný)
SNN-134635: Early Iron Age Land Use between the Alps and the Danube, comparative landscape archaeological analyses of Süttő and Poštela site-complexes
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 12/2020 – 11/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 0 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-21-0198: PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD.
Doba riešenia: 7/2022 – 6/2026
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 573 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-21-0373: Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Katedra: FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 7/2022 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 2 884 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-17-0063: Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 8/2018 – 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 6 179 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-18-0196: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 – 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 5 268 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-20-0044: Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Katarína Šimunková, PhD. — Mgr. Jakub Tamaškovič — Mgr. Zuzana Zetochová
Doba riešenia: 7/2021 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 28 380 €

 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-17-0026: Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. — doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — Mgr. Tomáš Lietavec — Mgr. Bernadette Pažitná — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 – 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 25 280 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-18-0303: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 – 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 12 484 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-20-0334: „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF – Katedra filozofie a politológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. — PhDr. Mgr. Miriam Mlyneková, PhD.
Doba riešenia: 7/2021 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 876 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF – Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. — doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Tomáš Královič — doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Juraj Novák — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Viktória Rigová — doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. — doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 – 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 22 360 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-19-0358: Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF – Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Viktória Rigová
Doba riešenia: 7/2020 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 11 160 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Iveta Balážiová — Mgr. Peter Cyprich — prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Dana Hodinková, PhD. — Mgr. Ján Huňady — prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. — doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD. — prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. — PhDr. Tomáš Koprda, PhD. — Mgr. Mária Košková, PhD. — PhDr. Patrik Lenghart — doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. — prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Jozef Peniak, PhD. — PhDr. Oľga Púchovská, PhD. — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — doc. Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 45 736 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-17-0071: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Linda Adlerová — PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. — M.A. César De Miguel Santos — PhDr. Katarína Dudová, PhD. — Mgr. Simona Ďurišová — Mgr. Anikó Ficzere, PhD. — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — Mgr. Viktória Gergelyová — prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD. — Mgr. Mariana Hrašková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Klára Kázmér — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. — Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. — prof. RNDr. Daša Munková, PhD. — PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD. — doc. Mgr. Gabriella Petres, PhD. — doc. PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD. — PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. — Mgr. Augustín Sokol — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — Mgr. Erzsébet Szabó — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. — doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 – 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 25 630 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-20-0179 (FF): Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. — Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Doba riešenia: 7/2021 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 062 €

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV – národný – zo štátneho rozpočtu)
APVV-20-0414: Digitálna zbierka slovenskej prózy
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Marek Debnár, PhD.
Katedra: FF – Katedra žurnalistiky a nových médií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Andrej Gogora, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. — PhDr. Dušan Teplan, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Doba riešenia: 7/2021 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 26 724 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0725/21: Pluralita foriem dobrého života a spory o pojem politična
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Katedra: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Richard Hasaj — Mgr. Adrian Michalík, PhD. — doc. Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 850 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0195/22: Prirodzené tlmočnícke zručnosti u dvojjazyčných a viacjazyčných detí
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 916 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0166/19: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Jánošíková — Mgr. Mária Koscelníková — Mgr. Matej Martinkovič — doc. Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Monika Šavelová, PhD. — Mgr. Igor Tyšš, PhD. — doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 563 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0149/22: Krajina ako pamiatka. Historické krajinné štruktúry a nehnuteľné pamiatky v priestorových kontextoch
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD. — PhDr. Matúš Martinák — Mgr. Daniel Miček — Mgr. Radomír Sabol — prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 11 519 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0261/20: Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. — Mgr. Stanislava Blahová — Mgr. Jakub Godiš — Mgr. Matej Styk, PhD. — Mgr. Barbora Styková — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 4/2020 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 12 273 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0547/21: Archeologický prieskum bojísk z 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensk
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD. — Mgr. Jozef Kónya — prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 2 283 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0018/19: Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miloš Bordáč — doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. — doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 9 124 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0083/21: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Stanislava Blahová — Mgr. Barbora Styková
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 5 774 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0055/22: Arcitextuálne analýzy fundamentálnych tém
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Nikola Danišová, PhD. — prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 287 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0035/21: Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. — Mgr. Lívia Makovcová, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 2 536 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0072/21: Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. — prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. — Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 381 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0046/19: Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra: FF – Katedra filozofie a politológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Henrich Fačkovec — Mgr. Monika Himpánová — PhDr. Bc. Beáta Izsófová — doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. — doc. Mgr. László Ollos, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 7 531 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0241/21: Komunikačné stratégie duchovenstva v stredovekom Uhorskom kráľovstv
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
Katedra: FF – Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jozef Filo — Mgr. Marek Locek
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 5 049 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0763/21: Vnímanie národnej identity v medzivojnovej Československej republike. Riešenie otázok štátneho národa, menšín a ich reprezentantov.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Katedra: FF – Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. — prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — PhDr. Ján Jakubej, PhD. — PaedDr. Miroslava Košťálová — PhDr. Katarína Rácová, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 279 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0650/22: Masmediálne komunikáty v digitálnej a printovej forme a ich komprehenzia u rôznych cieľových skupín
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Peter Cyprich — Mgr. Dana Hodinková, PhD. — doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD. — Mgr. Lucia Kučerová — PhDr. Patrik Lenghart — Mgr. Radoslav Marek — prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — PhDr. Oľga Púchovská, PhD. — prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. — doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová, PhD. — Mgr. Marek Štosel — doc. Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 8 369 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
VEGA 1/0404/22 : Racionalita a iracionalita pri kreovaní preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov na prahu 3. tisícročia
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
Doba riešenia: 1/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 0 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0127/21: Etnokultúrne aspekty nemeckých minoritných spoločenstiev s prihliadnutím na fenomén baníctva na hornej Nitre
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. — Mgr. Katarína Mičicová — PaedDr. Andrea Molnárová, PhD. — PhDr. Marcel Mudrák, PhD. — Mgr. Jeremiáš Straka — Mgr. Ján Válek — doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 280 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
1/0215/21: Fašiangy v kultúrnohistorickej perspektíve a ich aktuálne podoby vo vidieckom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Katedra: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 081 €

Vedecká a edukačná grantová agentúra (VEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
2/0058/22: Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Katedra: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 628 €

LITA, autorská spoločnosť (ostatné – iné zdroje)
2022/1142: 6. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 6/2022 – 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 300 €

 

Kultúrno-edukačné projekty

ERASMUS+ (Kľúčová akcia 2) (MKEP – medzinárodný)
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134: Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Katedra: FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD. — Mgr. Erik György — Mgr. Ivana Horváthová, PhD. — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Martina Juričková, PhD. — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD. — doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD. — Mgr. Diana Židová, PhD.
Doba riešenia: 12/2022 – 11/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 100 000 €

ERASMUS+ (Kľúčová akcia 2) (MKEP – medzinárodný)
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608: Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Katarína Chválová — prof. RNDr. Daša Munková, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 9/2022 – 6/2025
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 100 000 €

Akcia Rakúsko – Slovensko (MKEP – medzinárodný)
2021-10-15-002: Rakúsko-slovenská letná škola
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ján Čakanek, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 3/2022 – 11/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 16 974 €

Akcia Rakúsko – Slovensko (MKEP – medzinárodný)
2021-05-15-002: Researching and designing training for audiovisual translation – Good practice and innovation
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Doba riešenia: 10/2021 – 9/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 340 €

Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky (MKEP – medzinárodný)
CAP.2619/2-ES.FIN.2021: Projekt na podporu rozvoja talianskej kultúry a jazyka vo svete
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Dr. Paolo Di Vico
Doba riešenia: 9/2021 – 8/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 5 000 €

Vyšegrádsky fond (MKEP – medzinárodný)
22210095: Náš příchod do střední Evropy
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 8/2022 – 1/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 0 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
035UKF-4/2021: Kultúrna, osvetová, výchovno-vzdelávacia a sociálna politika na Slovensku v 20. storočí. Interaktívna učebná pomôcka pre štúdium dejepisu na stredných školách
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Katedra: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — PhDr. Ján Jakubej, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Tomáš Královič — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Marián Maršálek — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD. — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — Mgr. Viktória Rigová — doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 9 578 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
010UKF-4/2022: Návrh kolaboratívneho vzdelávania v oblasti PSI na Slovensku: dizajn, implementácia a evaluácia kurzov zameraných na tréning tlmočníkov vo verejnej službe
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — doc. Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Jana Ukušová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 112 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
038UKF-4/2022: Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Katedra: FF – Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. — doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD. — Mgr. Mária Koscelníková, PhD. — doc. Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Jana Ukušová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 464 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
009UKF-4/2022: Poézia ako lingua franca – efektívne prístupy k vyučovaniu poézie ako prostriedku osobného rastu v kontexte medzinárodnej kultúrnej komunikácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Katedra: FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Olha Bohuslavska — Mgr. Erik György — Mgr. Ivana Horváthová, PhD. — Mgr. Martina Juričková, PhD. — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD. — Mgr. Štefan Mikla — doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 7 051 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
032UKF-4/2021: Mládež v mediálne saturovanej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Lesková, PhD.
Katedra: FF – Katedra etiky a estetiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. — PhDr. Patrik Lenghart — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — Mgr. Lenka Magová, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 300 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
026UKF-4/2022: India v súčasných medzinárodných vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF – Katedra filozofie a politológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. — PhDr. Bc. Beáta Izsófová
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 965 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
001UKF-4/2021: Tradičná kultúra regiónov Slovenska v cudzojazyčnom vzdelávaní dištančnou formou
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
Katedra: FF – Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD. — Mgr. Katarína Mičicová — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — PaedDr. Andrea Molnárová, PhD. — Mgr. Ján Válek
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 2 705 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
018UCM-4/2021: Umenie v masmédiách – ambientné média
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 052 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Juraj Búry — PhDr. Patrik Lenghart — Mgr. Lenka Magová, PhD.
Doba riešenia: 4/2020 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 121 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
041UKF-4/2021: Digitálni influenceri – edukačné roviny rozvoja kritického myslenia a angažovanosti generácie Z
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dana Hodinková, PhD. — Mgr. Lucia Kučerová — PhDr. Patrik Lenghart, PhD. — prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Jozef Peniak, PhD. — PhDr. Oľga Púchovská, PhD. — Mgr. Zuzana Schlosserová, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Veronika Szabóová, PhD. — Mgr. Marek Štosel — doc. Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 5 420 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
042UKF-4/2022: Elektronická vysokoškolská učebnica gramatiky španielskeho jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Katedra: FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Angélica Albuerne Gayo — M.A. César De Miguel Santos — doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 2 649 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
032UKF-4/2020: Interkultúrna a obchodná komunikácia v rusistickej praxi na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.
Katedra: FF – Katedra slovanských filológií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Mária Bačová — doc. Mgr. Alena Kalechyts, CSc. — Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD. — doc. Olga Ruda, PhD. — doc. Tetyana Rudakova, PhD. — Mgr. Lucia Vieriková, PhD.
Doba riešenia: 4/2020 – 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 1 953 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
041UKF-4/2022: Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Katedra: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Angélica Albuerne Gayo — prof. PhDr. Július Fuják, PhD. — Mgr. Ingrida Hudecová — doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. — Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. — Mgr. Mgr. art. Dominika Krajčovičová — doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
Doba riešenia: 4/2022 – 12/2024
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 4 203 €

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA – národný – zo štátneho rozpočtu)
047UKF-4/2021: „Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“ – Scenáre aktivít na vyučovacie hodiny pre učiteľov základných škôl a prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
Katedra: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Doba riešenia: 5/2021 – 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 3 095 €

Fond na podporu umenia (ostatné – národný – zo štátneho rozpočtu)
21-312-02978: Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 3/2021 – 2/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 0 €

Úrad vlády SR (ostatné – národný – zo štátneho rozpočtu)
955_2022: Infodémia – zvyšovanie mediálnej a digitálnej gramotnosti generácie Z
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Marek Debnár, PhD. — prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. — Mgr. Lucia Kučerová — Mgr. Radoslav Marek — prof. Mgr.et Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Jozef Peniak, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová, PhD. — Mgr. Marek Štosel
Doba riešenia: 10/2022 – 3/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 9 964 €

Mesto Nitra (ostatné – iné zdroje)
ZML-2022/1-847:191006: Rusko-Ukrajinský konflikt. Dopad na našu spoločnosť.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra: FF – Katedra filozofie a politológie
Spoluriešitelia z UKF: –
Doba riešenia: 9/2022 – 11/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2022 — 550 €

Partneri

Spolupracujeme

img