Sledujte nás:

Kolokvium – okrúhly stôl s názvom „SO MANY INSIGHTS OF SEMIOTICS AND PHILOSOPHY ON CULTURE & ARTS TODAY…“

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Oddelenie kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva v stredu 13. 12. 2023 o 9:00 do UNI klubu UKF – Trieda A. Hlinku 1, Nitra v rámci cyklu CULTUROLOGOS na kolokvium /okrúhly stôl s názvom „SO MANY INSIGHTS OF SEMIOTICS AND PHILOSOPHY ON CULTURE & ARTS TODAY…“ (pozri priložený program).

Podujatie sa koná v nadväznosti na prednášku riaditeľa International Semiotic Institute ass. prof. Tylera Jamesa Bennetta, PhD.

(Interdisciplinárne dialógy FF UKF 12. 12. 2023), ako aj v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 041UKF-4/2022 „Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia“.

Detail udalosti

  • 09:00-13:00
  • 13. decembra 2023
  • UNI klub UKF – Trieda A. Hlinku 1
Partneri

Spolupracujeme

img