Sledujte nás:

Interdisciplinárne dialógy – Ing. Peter Holúbek – Jaskyňa a človek

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu z prednášok z cyklu Interdisciplinárne dialógy, ktorý pripravuje Filozofická fakulta pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Prednášajúcim bude Ing. Peter Holúbek – vedúci oddelenia jaskyniarstva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Názov prednášky: Jaskyňa a človek

Prednáška predstavuje históriu speleologického výskumu, vznik prvých jaskyniarskych spolkov a medzinárodného pojmu speleológia. Zameriava sa na prezentovanie problematiky jaskyniarstva na Slovensku, jeho histórie, najvýznamnejších jaskýň a krasových území Slovenska, taktiež Národnej databázy jaskýň Slovenska. Ide o interdisciplinárny pohľad na jaskyne ako zaujímavý priestor, ktorý je dlhodobo objektom záujmu nielen speleológie, ale aj archeológie, histórie, medicíny, zoológie, paleontológie a i. disciplín súvisiacich s problematikou jaskyniarstva.

Termín: 21. 11. 2023 o 14. 45 hod.
Miesto konania: Akropola FF UKF, Hodžova 1, Nitra

Zároveň by sme chceli informovať o možnosti pozrieť si záznam z predchádzaj

úcej prednášky tohto cyklu na youtube kanáli FF UKF prof. PhDr. S. Tomašk

ovej, PhD. – Veda o duši (k povahe pocitov, myšlienok, predstáv z pohľadu

filozofie a vedy). Záznam dostupný na: www.youtube.com

 

Detail udalosti

  • 14:45-16:00
  • 21. novembra 2023
Partneri

Spolupracujeme

img