Sledujte nás:

Najskôr si vyberte stupeň študia, na ktorý sa chcete prihlásiť. Potom postupujte podľa Návodu na vyplnenie elektronickej prihlášky.

Upozornenie: Termín na podanie prihlášky na Bc. štúdium je do 31. marca 2024

 

E-prihláška Vstup do portálu elektronickej prihlášky

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Zaregistrujte sa v systéme. Získate tým prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého budete môcť opätovne pristupovať do evidencie elektronickej prihlášky v informačnom systéme. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte náležitú pozornosť správnemu zadaniu svojej e-mailovej adresy. Budete ju potrebovať v prípade ďalšej komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo v prípade zabudnutia hesla.

Vyplňte všetky údaje prihlášky. V prípade, že neviete vyplniť nejaký údaj ani na základe nápovedy k príslušnému políčku, kontaktujte študijné oddelenie fakulty.
Ak správne vyplníte celú prihlášku, stlačte tlačidlo POTVRDIŤ. Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať. Kliknutím na tlačidlo OTVORIŤ sa Vám vo formáte PDF zobrazí prihláška. Prihlášku nie je potrebné tlačiť ani posielať poštou. Po spracovaní prihlášky Vám systém ponúkne príkaz na úhradu.

Bakalárske štúdium:

  1. štruktúrovaný životopis, 
  2. fotokópie vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (platí aj pre 5-ročné bilingválne gymnáziá a stredné školy),
  3. fotokópiu maturitného vysvedčenia (ak ešte nemáte maturitné vysvedčenie, budete ho dokladať v deň zápisu na štúdium).

Magisterské štúdium:

  1. štruktúrovaný životopis,
  2. diplom a dodatok k diplomu, potvrdzujúce absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského štúdia (ak ešte nemáte ukončené bakalárske štúdium, tieto doklady doložíte v deň zápisu na štúdium).
    *Študenti FF UKF v Nitre ktorí sa prihlasujú na magisterské štúdium v roku ukončenia bakalárskeho štúdia, diplom ani dodatok k diplomu nedokladajú. Študenti s iných fakúlt UKF v Nitre musia tieto doklady doložiť v deň zápisu na štúdium.

Doktorandské štúdium:

  1. štruktúrovaný životopis,
  2. diplom a dodatok k diplomu, potvrdzujúce absolvovanie 2. stupňa (magisterského) vysokoškolského štúdia  (ak ešte nemáte ukončené magisterské štúdium, tieto doklady doložíte v deň zápisu na štúdium),
  3. uchádzači o doktorandské štúdium predložia aj zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán, viac informácii sa dozviete na podstránke Doktorandské štúdium.

Diplomy z olympiád a súťaží, jazykové certifikáty, certifikáty o iných aktivitách na strednej škole a pod.

Poplatok za elektronickú prihlášku je 25 EUR.

Platobný príkaz systém vygeneruje po potvrdení elektronickej prihlášky.

Partneri

Spolupracujeme

img