Sledujte nás:

Uchádzač/uchádzačka si vyberá ľubovoľnú kombináciu dvoch jazykov z uvedenej ponuky. Takisto je možné skombinovať si ľubovoľný z uvedených jazykov s maďarským jazykom a kultúrou. (V takom prípade si uchádzač/uchádzačka podáva prihlášku na Fakultu stredoeurópskych štúdií.)

Partneri

Spolupracujeme

img