Sledujte nás:

Etnológia


Študijný odbor: 3.1.3 etnológia

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

  1.  Kvalita, odborná vecnosť spracovania a prezentácia projektu, 15 bodov
  2.  Celková odborná orientácia v odbore a používanie adekvátneho terminologického aparátu počas ústneho pohovoru, 10 bodov
  3.  Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 5 bodov

Spolu: 30 bodov