Sledujte nás:

Archeológia


Študijný odbor: 2.1.25 archeológia

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3. z overenia znalosti svetového jazyka.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

  1. Kvalita, odborná vecnosť spracovania a prezentácia projektu, 15 bodov
  2. Celková orientácia v odbore a používanie adekvátneho terminologického aparátu počas ústneho pohovoru, 10 bodov
  3. Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 5 bodov

Spolu: 30 bodov