Sledujte nás:

Minister ocenil profesorku z Filozofickej fakulty UKF

  • 11. júna 2024

Na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania Ceny sv. Gorazda v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker dňa 7. júna 2024 udelil zlaté, strieborné a bronzové medaily 67 pedagógom, ktorí sa významne pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Odovzdal tiež Pamätné listy sv. Gorazda 20 výnimočným žiakom základných, stredných a základných umeleckých škôl a študentom vysokých škôl.

Bronzovú medailu sv. Gorazda si z rúk ministra prevzala aj dlhoročná pracovníčka UKF v Nitre. Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF medailu získala za významný prínos pre rozvoj a internacionalizáciu slovenského vysokého školstva a za posilňovanie a skvalitňovanie výučby cudzích jazykov na Slovensku.

Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva a udeľuje sa od roku 1997. Tieto ocenenia, symbolicky pomenované po prvom známom učencovi v našej národnej histórii, vyjadrujú uznanie za výnimočné pedagogické úsilie, talent, nasadenie či vernosť učiteľskej profesii, ako aj za prácu v prospech školstva a výchovy.

„Vzdelávanie je cestou objavovania nových poznatkov, skúmania neznámeho a rozširovania obzorov. Vy, učitelia, ste sprievodcami na tejto ceste. Ste tí, ktorí zapaľujú iskru zvedavosti a túžbu po poznaní v očiach žiakov a študentov. Každý deň prinášate do tried nové podnety, myšlienky a výzvy, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia a kreativity. Vaša práca je náročná, ale zároveň nesmierne dôležitá. Každý úspech, ktorý dosiahnete, je krokom k lepšej budúcnosti,“ prihovoril sa k oceneným pedagógom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Text: R – Kancelária rektora
Foto: FB MŠVVaM SR, J. Gaduš

Partneri

Spolupracujeme

img