Sledujte nás:

Fašiangy s divadlom VYDI už onedlho

  • 22. januára 2024

Nie jednu, ale hneď niekoľko možností, ako aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas na našej univerzite, ponúka vysokoškolské divadlo UKF v Nitre VYDI. Svoje zastúpenie a úlohy v ňom majú herci, režiséri, osvetľovači, zvukári, scénickí výtvarníci a ďalšie „profesie“, ktoré s chodom divadla bezprostredne súvisia.

Súbor divadla, ktorý tento akademický rok začal už svoju 31. sezónu, doposiaľ divákov potešil Stand-upom, Jam session, Imatrikuláciami pre nováčikov, Improligou, Karaoke večerom, Mikulášom či obnovenou verziou svojej staršej hry. Na letný semester pripravuje ďalšie podujatia.
Stálice trénujú nováčikov
Keďže obsadenie súboru VYDI sa vzhľadom na študentský charakter divadla raz za čas mení, kolektív sa snaží o získavanie „novej krvi“. Na začiatku akademického roka 2023/2024 sa konal nábor do VYDI, ktorý mal súboru priniesť oživenie v podobe nových členov. Ako nám povedal vedúci divadla Mgr. Dávid Jacko, v rámci tohto procesu sa VYDI už pár rokov dištancuje od používania výrazu „konkurz“. „Voláme to nábor, pretože sme „prekopali“ aj samotnú štruktúru prijatia. A môžem povedať, že nábor nám dopadol nad očakávanie, prišlo približne tridsať nových uchádzačov, drvivá väčšina je z UKF, jeden z SPU. Desať z nich sa hlásilo na neherecký nábor – 8 na pozíciu režisér/scenárista/kulisár a 2 na miesto zvukár/osvetľovač. Zvyšok tvorili herci. Žiaľ, boli aj takí, ktorých sme z istých dôvodov nemohli prijať, tých bolo 5. Jednotlivé posty v divadle sa nám podarilo zaplniť v dostatočnom počte, zostáva však neobsadený dramaturg a nový vedúci divadla,“ hovorí Mgr. Dávid Jacko.

Po nábore sa počet členov VYDI zvýšil na 46. Prevažnú časť tvoria ženské členky – 35, mužov je 11, z toho len 4 herci. Ako vedúci študentského divadla pripomenul, vzhľadom na potrebu udržateľnosti členov a divákov sa kolektív VYDI potrebuje rozrásť o nových mužských hercov. „Zároveň si musíme udržať kvalitu projektov, čo je miestami náročné, keďže sa blížia končiace ročníky a strieda ich mladá krv. Čas je podstatný, aby stálice vytrénovali nováčikov.“

Dávid do VYDI nastúpil v roku 2017 na viaceré pozície – ako herec, scenárista, režisér, kulisár, tie zastáva dodnes. Po istom čase v sebe pocítil ambície divadlo viesť, čo sa stalo realitou od roku 2019. „Spolu s kamarátkou Bc. Henrietou Hojdovou sme prebrali vedenie VYDI a nastavili nový systém fungovania, preto už nepoužívame výraz konkurz, ale nábor,“ vysvetľuje Dávid, študent odboru editorstvo a vydavateľská prax na Filozofickej fakulte UKF, ktorý štúdium ukončil v roku 2022. Rok súbor viedol ako „neštudent“ a teraz znovu začal študovať na Pedagogickej fakulte UKF doplňujúce pedagogické štúdium. „VYDI by som rád viedol aj ďalej, aj po ukončení štúdia na PF. Bol by som rád, keby VYDI pokračovalo vo svojej dlhoročnej úspešnej tradícii, nechcem, aby upadlo do zabudnutia.“
Chystajú dve nové inscenácie
Študentské divadlo VYDI funguje na pôde našej univerzity od roku 1992, čiže už viac ako 30 rokov. Jeho umeleckým garantom je prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Filozofickej fakulty UKF – Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – vysokoškolský pedagóg, estetik, teatrológ a divadelný kritik. Pre vedúceho súboru je oporou v riešení problémov a otázok umeleckého charakteru pri tvorbe jednotlivých inscenácií i repertoáru divadla, ale aj pri riešení celkom prozaických úloh týkajúcich sa samotného fungovania VYDI.

„Ako skúseného divadelníka ho prizývame k pripravovaným inscenáciám, keď sme skoro vo finále, radí nám, ako najlepšie pristupovať k istým veciam, na čo sa zamerať, čo by sme mohli skúsiť. Predstavuje oporu, ktorú vedúci v nevyriešiteľných situáciách potrebuje. Takisto sa pod jeho dohľadom podieľame na príprave masiek do nitrianskeho fašiangového sprievodu,“ pokračuje Dávid, ktorý od svojho príchodu do divadla VYDI v roku 2017 zažil otvorenie 7 akademických rokov a ako vedúci otváral 5 akademických rokov, tento aktuálny bol piaty.

„V našom študentskom divadle sme nový akademický rok 2023/2024 odštartovali Stand-upom a pokračovali ďalšími projektmi ako Jam session, Imatrikulácie (interné pre nováčikov), Improliga, Literárny večer, Karaoke večer, Elixír lásky (repríza hry), Mikuláš pre odborárov a Mikuláš pre Filozofickú fakultu či Vianočný večierok pre členov divadla.“

Hra Elixír lásky, v ktorej Dávid sám účinkoval, vznikla pred časom v réžii Geri Gerhártovej. On sa ju rozhodol znova priniesť na scénu, upravil ju podľa seba a zrežíroval v inom duchu. „Považujem to však stále za reprízu hry, nie za premiéru novej. Je o dvoch čarodejniciach, ktoré sa nudia a na ktoré sa valí depresia, preto si svoje dlhé roky života potrebujú niečím spestriť. Potrebujú si nájsť lásku niekoho naivného a mladého – študentov. Obnovenú hru sme uviedli 29. novembra 2023 o 19.00 h v Univerzitnom tvorivom ateliéri v ŠD Nitra, reprízu v UTA plánujeme ešte 20. marca 2024 tiež okolo 19.00 h.“

VYDI začína opäť pracovať až začiatkom letného semestra, dovtedy majú divadelníci prázdniny a sústredia sa na štúdium. Vo februári sa stanú súčasťou nitrianskych Fašiangov – prípravy budú prebiehať v UTA a následne sa s hotovými maskami vyberú na námestie do sprievodu. „Diváci sa môžu tešiť aj na Literárny večer, A máš po vajci a ďalšie podujatia.
Chystáme tiež dve nové inscenácie, o ktorých zatiaľ viac neprezradím,“
 doplnil Dávid.
Vlastné financie aj granty
V rámci publikácie Kontinuita Študentského divadla VYDI, ktorej autorom je prof. Miroslav Ballay, PhD., sa v repertoári VYDI nachádza 38 hier, v publikácii je len do roku 2012 zaznamenaných 27 z nich. Kolektív VYDI tvorí prevažne autorské hry, ku ktorým ho inšpirujú vlastné zážitky členov, dianie v spoločenskej či politickej oblasti, alebo hry vznikajú ako reakcie na isté udalosti v spoločnosti či sa dokonca stávajú istou formou umeleckej provokácie. Nechýbajú, samozrejme, adaptácie diel známych autorov.

„Venujeme sa aj iným projektom, ktoré slúžia na pobavenie diváka, ako sú Improliga, Stand-up, Karaoke večer, OpenMic, alebo na jeho duševný rozvoj – Literárny večer, Jam session, Poetické variácie, rozhlasové hry, alebo naše podujatia diváka privedú k slovenským tradíciám – Mikuláš, Fašiangy, A máš po vajci. Samozrejme, máme aj také, ktoré nie sú prístupné verejnosti, ale slúžia na naše stmelenie – Imatrikulácia, Vianočný večierok a mnohé iné.“

Financie si VYDI zabezpečuje z vlastných zdrojov, výnimku tvoria podané granty. „Sme za ne vďační súčasnej prodekanke pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF PhDr. Daši Nováčikovej, PhD., a jej spolupracovníkom. Peniaze získané z úspešných grantov plánujeme využiť na prípravu masiek do fašiangov. No dovtedy sme so súhlasom vedenia školy a fakulty zaviedli symbolické vstupné v hodnote 1 € pri bežných akciách a 3 € na významnejšie akcie ako Literárny večer a inscenácie,“ pokračuje vedúci VYDI.

„Vyzbierané peniaze od divákov nám poslúžili na financovanie rôznych akcií a potrieb, napr. na tekvice, ktoré sme potom rozniesli ako výzdobu po internátoch, na občerstvenie, na ceny pre výhercov Improligy, na rekvizity pre prípravu Mikuláša a do pripravovaných inscenácií.
Čiže žiadne euro neskončilo v našich vreckách, ale zmysluplne prispelo k činnosti nášho divadla a jeho aktivít.“
Dávid pripomenul, že rekvizity okrem nákupu za vyzbierané peniaze získavajú aj z vlastných radov, keď niekto nepoužívané veci, ako oblečenie, topánky, okuliare a iné drobnosti, donesie z domu. Kulisy si budujú sami zo zaobstaraného materiálu.

Počas svojho fungovania Študentské divadlo VYDI získalo niekoľko ocenení, spomeňme napríklad Cenu Matice slovenskej za autorský inscenačný projekt Malebná cesta dolu Váhom na 42. ročníku festivalu Akademický Prešov 2008; 1. miesto (laureát) za inscenáciu hry D. Mateašikovej Absurdity na 43. ročníku festivalu Akademický Prešov 2009 či Cenu za inscenačný hudobno-múzický prístup k detskému divadlu v inscenácii Rozprávka o LESii na 44. ročníku festivalu Akademický Prešov.

Viac o divadle VYDI a jeho podujatiach nájdete TU.

Text: spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív VYDI, Patrik Keresztes-Nagy

Partneri

Spolupracujeme

img