Sledujte nás:

Misia „Budúcnosť s FF“ prichádza: Si ready?

Tento Deň otvorených dverí bude zážitok.
Naskoč 22. 2. 2024 na misiu „Budúcnosť s FF“ a nakukni do tej svojej.
Spoznáš možnosti štúdia na Filozofickej Fakulte UKF v Nitre, zabavíš sa a dokonca môžeš vyhrať skvelé ceny.

Rozlúšti šifru, nájdi trezor a vyhraj štýlový tablet!

Okrem hlavnej výhry však môžeš vyhrať aj tieto skvelé ceny:
Reproduktor s fit náramkom od spoločnosti MICROCOMP
Vyhliadkový let nad Nitrou pre 1 osobu od AERO SLOVAKIA, a. s.
3 x poukážky v hodnote 20 € do Gravity Laser Aréna v Nitre


HLAVNÝ PROGRAM PODUJATIA:

8.30 – 9.00: Registrácia účastníkov
9.00 – 9.30: Otvorenie podujatia, predstavenie fakulty a ponuky štúdia, inštruktáž k súťažnej misii „Budúcnosť s FF UKF“
9.30 – 12.15: Súťažná misia „Budúcnosť s FF UKF“ – identifikuj na základe indícií katedry a ústavy fakulty, spoznávaj študijné programy, splň interaktívne úlohy priamo na stanovištiach katedier/ ústavov, získaj pečiatky do #FFpass-u a zaraď sa do losovania o atraktívne ceny

Počas tejto misie budeš mať možnosť spoznať tieto katedry a ústavy:

 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • bakalárske študijné programy: anglistika, učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii
  • magisterské študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii
 • Katedra archeológie
  • bakalárske študijné programy: archeológia, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
  • magisterské študijné programy: archeológia, muzeológia
 • Katedra etiky a estetiky
  • bakalárske študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii; estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
  • magisterské študijné programy: aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii; estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
 • Katedra filozofie a politológie
  • bakalárske a magisterské študijné programy: filozofia, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii, politológia
 • Katedra histórie
  • bakalárske a magisterské študijné programy: história (aj v kombinácii s filozofiou alebo žurnalistikou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni), učiteľstvo histórie v kombinácii
 • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
  • bakalársky a magisterský študijný program: marketingová komunikácia a reklama
 • Katedra romanistiky a germanistiky
  • bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii
 • Katedra slovanských filológií
  • bakalárske a magisterské študijné programy: editorstvo a vydavateľská prax,
   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii; ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
 • Katedra translatológie
  • bakalárske a magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo
   (v jazykových dvojkombináciách anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)
 • Katedra žurnalistiky a nových médií
  • bakalárske a magisterské študijné programy: žurnalistika (aj v kombinácii s históriou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni)
 • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
  • bakalárske a magisterské študijné programy: riadenie kultúry a turizmu, kulturológia, etnológia
 • Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
  • bakalárske a magisterské študijné programy: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

12.30: Vyhodnotenie misie, losovanie výhercov, odovzdanie hlavnej výhry

13.00: Popoludnie venované štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva (Štefánikova tr. 67, učebňa č. 213, pre záujemcov a záujemkyne o štúdium prekladateľstva a tlmočníctva)


ŠIFRA O VEĽKÚ CENU:

11.00: Zverejnenie kľúča k šifre o hlavnú cenu – rozlúšti šifru, nájdi trezor a odomkni si výhru.

CHILLOUT ZÓNA:

9.30 – 12.30: Porozprávaj sa v neformálnej atmosfére s našimi študentmi a absolventmi.

KDE NÁS NÁJDEŠ?

Podujatie sa uskutoční v budove Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Ul. Boženy Slančíkovej 1 (budova je súčasťou Študentského domova Nitra):

 

Budova sa nachádza od hlavnej budovy UKF v Nitre asi 10 minút chôdze:

 

 

SPONZORI:

       

Partneri

Spolupracujeme

img