Sledujte nás:
28 september 2023

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai https://meet.google.com/xpk-jfhg-zcj

16:15-17:15
28 september 2023

Human rights – Nelson Mandela

Human rights – Nelson Mandela https://meet.google.com/xcs-iwor-cyu

15:30-16:30
25 september 2023

VENI SANCTE 2023

17:30-18:30
13 september 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 – Mŕtvi spod šibeníc

DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy v roku 1985 a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami z...

10:00-12:00
12-13. september 2023

Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujem si Vás pozvať na prezentáciu výsledkov medzinárodného projektu Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social...

13:00-14:30
4 júl 2023

Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Reflexia...

10:00-18:00 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
3 júl 2023

Cyrilo-metodské putovanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na tradičné Cyrilo-metodské putovanie z...

10:00-15:00 Drážovský kostolík
20 jún 2023

WK 3: Be a Colibri: Význam ochrany prírody

Stručná anotácia: Cieľom workshopu je vybudovať interdisciplinárne mosty medzi umením, kultúrou a občianskou výchovou. Od študentov sa očakáva, že vďaka...

16:15-17:00 online
20 jún 2023

WK 2: Uzdravte planétu prostredníctvom umenia

Stručná anotácia: Cieľom workshopu je vybudovať interdisciplinárne mosty medzi umením, kultúrou a občianskou výchovou. Od študentov sa očakáva, že vďaka...

15:30-16:15 online
Partneri

Spolupracujeme

img