Sledujte nás:
  • 24. apríla 2015

Cyklus vzdelávacích aktivít pre zamestnancov univerzity

Súčasný trend a rozvoj nových technológií prináša zvýšené nároky na vedomosti a zručnosti nielen pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít, ale...

  • 24. apríla 2015

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – bakalárske štúdium

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné bakalárske štúdium Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o...