Sledujte nás:
  • 1. decembra 2023

Medzinárodné vedecké sympózium „Písanie histórie v Byzancii“

Centrum pre byzantské, novogrécke a cyperské štúdiá univerzity v Granade a Grécky inštitút byzantských a postbyzantských štúdií v Benátkach zorganizovali Medzinárodné vedecké sympózium na tému „Písanie histórie v Byzancii“, ktoré sa v dňoch 16. – 19. novembra 2023 uskutočnilo v španielskom historickom meste Granada.

  • 30. novembra 2023

Workshop na tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre

V rámci workshopu boli formou prednášky predstavené základy rodinného práva USA a Veľkej Británie a terminologické a kolokačné osobitosti prekladu vybraných textových žánrov rodinného práva.

  • 29. novembra 2023

Na Katedre histórie FF UKF v Nitre sa uskutočnila vedecká konferencia

Dňa 15. novembra 2023 sa na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala ďalšia historická medievistická vedecká konferencia na tému „Komunikačné stratégie duchovenstva v stredovekom Uhorskom kráľovstve“.

  • 29. novembra 2023

Návšteva nemeckej veľvyslankyne na UKF

Jej excelencia nemecká veľvyslankyňa na Slovensku Barbara Wolf navštívila v utorok 14.11. 2023 Filozofickú Fakultu UKF v Nitre.

  • 29. novembra 2023

Literárne kolokvium s medzinárodnou účasťou

V dňoch 6. – 8.  novembra 2023 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnil 17. ročník tradičného literárneho kolokvia, tentoraz na tému Literature and Natural World.

  • 29. novembra 2023

Študenti editorstva na exkurzii v Štátnom archíve

22. novembra 2023 navštívili študenti editorstva a vydavateľskej praxe z Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre Štátny archív v...

  • 27. novembra 2023

Študentky a študenti oddelenia etnológie ÚMKTKE zožali veľký úspech na CELOŠTÁTNEJ VIDIEČANOVEJ HABOVKE

V dňoch 17. až 19. novembra 2023 sa konalo celoštátne kolo prestížnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých „Vidiečanova...

  • 27. novembra 2023

Štyri roky v medzinárodnej sieti EMT priniesli množstvo benefitov

S blížiacim sa záverom tohto roka uplynie štvorročné obdobie aktuálneho členstva študijných programov Katedry translatológie FF UKF v Nitre v...

  • 27. novembra 2023

Nový výstavný priestor pre tvorivých študentov

QEST GALLERY – Bližšie k sebe Filozofická fakulta otvorila nový výstavný priestor na hornom poschodí budovy na Štefánikovej 67. QEST...

Partneri

Spolupracujeme

img