Sledujte nás:
16-30. jún 2015

Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa Vás pozýva na vedecký seminár s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea...

09:00-18:00 Sieň Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1
10 jún 2015

Semiotika literatúry

Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre usporiada dňa 10. júna 2015 vedecký seminár o metodologických otázkach a aktuálnych výzvach...

00:00-23:59 Akropola a miestnosť H-308, Hodžova 1
4 jún 2015

Creative Potential of Intermediality

15:00-17:00 miestnosť H-209, Hodžova 1
23 máj 2015

3bodky

Katedra slovenského jazyka FF UKF organizuje v sobotu 23. 5. 2015 neformálnu konferenciu pre milovníkov slovenčiny. •  Podrobnejšie informácie • ...

00:00-23:59 ŠD Nitra, B.Slančíkovej 1
18-20. máj 2015

Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva odbornú i laickú verejnosť na vedeckú konferenciu: „Sv....

00:00-20:00 v priestoroch UKF Nitra
14 máj 2015

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín

Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľujú...

15:00-17:00 Sieň Konštatntína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1
14 máj 2015

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej...

15:00-17:00 Akropola, Hodžova 1
14 máj 2015

Transfer Anthroposa

11:00-13:00 miestnosť č. 119, Štefánikova 67
13-15. máj 2015

Konferencia Duchovné cesty v literatúre

Konferencia je súčasťou riešenia projektu VEGA Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku až do súčasnosti), zodpovedná riešiteľka...

00:00-23:59 miestnosť č. 106, ŠD Nitra, B.Slančíkovej 1
Partneri

Spolupracujeme

img