Sledujte nás:

Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Pozvánka na vzdelávací seminár:

Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Pozývame Vás na vzdelávací seminár v rámci projektu „Hyperlexikón“, na ktorom Vás zoznámime s náplňou projektu, ako aj s architektúrou a funkcionalitami nového webu tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu. Podujatie sa bude konať hybridne (prezenčne plus online).

Kto? Mgr. Igor Tyšš, PhD. (prednášajúci); doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. (moderácia)

Kedy? 5. 12. 2023 o 11:00 hod.

Kde? Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra slovanských filológií

Štefánikova 67, 949 01 Nitre, miestnosť ŠTF – 315

 

Link na seminár online

 

Meeting-ID: 871 1602 6526

Kenncode: 059131

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

Detail udalosti

  • 5. decembra 2023
  • Štefánikova 67, 949 01 Nitre, miestnosť ŠTF – 315
Partneri

Spolupracujeme

img