Sledujte nás:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 – Mŕtvi spod šibeníc

DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy v roku 1985 a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami z 50 krajín. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.
Cieľom tejto celoeurópskej aktivity je priblížiť kultúrne dedičstvo Európy širokej verejnosti prostredníctvom mnohých aktivít: sprístupnením viacerých historických areálov, prezentáciou pamiatok, prezentáciou bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciou seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím s cieľom vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť povedomie o kultúrnom bohatstve a kultúrnej identite národa.
Tento rok sa uskutoční 30. ročník DEKD s témou Dedičstvo ži! Ide o naše nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je živé/žité/žijúce.
Katedra archeológie FF UKF v Nitre [1] sa k podujatiu pripojila v roku 2017, odkedy organizuje rôzne podujatia pod vlajkou DEKD s cieľom prezentácie kultúrneho dedičstva prostredníctvom archeologických pamiatok.
Tento rok katedra v rámci DEKD v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre ponúka prednášku PhDr. Daniela Bešinu, PhD. o výskume šibenice v Holíči a o miestach popravísk v stredoveku a novoveku 13. septembra 2023 o 10 tej hodine v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.
Všetkých srdečne pozývame https://www.dekd.sk/aktivita/833-mrtvi-spod-sibenic

Detail udalosti

  • 10:00-12:00
  • 13. septembra 2023
Partneri

Spolupracujeme

img