Sledujte nás:
  • 14. apríla 2016

Významný historik prednášal o problémoch moderných dejín

Katedra histórie UKF v Nitre zorganizovala 7. apríla 2016 prednášku prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. Aktuálne problémy moderných českých a...

  • 14. apríla 2016

Náš úspešný absolvent o štúdiu a živote na Islande

Stáva sa dobrou tradíciou, že sa na pôdu našej univerzity pravidelne vracajú jej úspešní absolventi, aby odovzdali svoje vedomosti a...

  • 14. apríla 2016

Etnológovia diskutovali o kalendárnej obyčajovej kultúre

V dňoch 7. až 8. apríla 2016 sa pod gesciou Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre konala medzinárodná...

  • 30. marca 2016

Univerzita ocenila vysokoškolských učiteľov

V utorok 22. marca 2016 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., pri príležitosti Dňa učiteľov...

  • 23. marca 2016

Objavovanie farieb poézie v stratenej krajine

Vo štvrtok 17. marca sa uskutočnil v priestoroch Nitrianskej galérie prvý tvorivý ateliér študentov francúzskeho jazyka z Katedry romanistiky FF...

  • 23. marca 2016

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

V pondelok, 14. marca 2016 sa v rámci celosvetových osláv Dní frankofónie na Katedre romanistiky uskutočnila prednáška Jeho Excelencie, pána...

  • 21. marca 2016

Bývalý rakúsky vicekancelár hosťom Filozofickej fakulty

Dňa 15. marca 2016 poctil svojou návštevou Filozofickú fakultu UKF v Nitre Dr. Erhard Busek, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre...

  • 8. marca 2016

Diskusia o problémoch žien utečeniek

V piatok 4. marca 2016 zorganizovala Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre v spolupráci s Informačnou kanceláriou...

  • 8. marca 2016

Projekt Lingvistický intervenčný program hodnotený ako excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo...

Partneri

Spolupracujeme

img