Sledujte nás:
  • 22. septembra 2015

UKF sa stala členom prekladateľskej asociácie Elia

10. apríla 2015 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo prvé Elia Exchange (EE) fórum a po jeho...

  • 28. augusta 2015

Letná škola archeológie 2015

Katedra archeológie FF UKF organizovala v termíne 13.7.2015 až 21.8. 2015 šiesty ročník projektu letnej školy archeológie. Táto sezóna sa...

  • 14. júla 2015

Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre pripravil v spolupráci s Ústavom macedónskej literatúry Univerzity...

  • 30. júna 2015

Semiotika literatúry

Dňa 10. júna 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil medzinárodný vedecký seminár Semiotika literatúry....

  • 4. júna 2015

Mimoriadne ocenenia pre našich pracovníkov

V mesiaci máj získali dvaja pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre významné ocenenia....

  • 25. mája 2015

Duchovná cesta a jej podoby v literatúre

V dňoch 13. až 15. mája 2015 sa na pôde UKF v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Duchovná cesta a...

  • 21. mája 2015

Z konferencie o posolstve sv. Jána Pavla II. pre strednú Európu

Katedra náboženských štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre spolu s Nitrianskym biskupstvom, s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku...

  • 21. mája 2015

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Vo štvrtok 14. mája 2015 sa v rámci cyklu Interdisciplinárne dialógy uskutočnila v Akropole Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v...

  • 13. mája 2015

ŠVOUČ na Filozofickej fakulte

Filozofická fakulta a jej katedry organizujú pravidelne v jarných mesiacoch súťaž v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide...